Parkování

Rezervace parkovacích míst pro zákazníky plaveckého bazénu
 
Na parkovišti před bazénem v podélném stání u zeleně je pro plavecký bazén vyhrazeno
12 parkovacích míst (jsou očíslovaná).
 
Dodatková tabulka: Pro návštěvníky bazénu s platným povolením mimo měsíců VII. a VIII.
 
Povolenky k parkování obdržíte u lektorek plavání.