Vstup do bazénu

Od 8.6.2021 stačí pro vstup do bazénu i test z práce , ze školy samotest nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu .

Pravidla vstupu do bazénu

PRAVIDLA VSTUPU DO BAZÉNU

Zákazník při vstupu nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokáže, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňuje podmínky, které vyžaduje mimořádné opatření MZ:

  • doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů,
  • doložení negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu.
  •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                        - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                        - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                        - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zákazník je povinen používat respirátor nebo obdobný prostředek dýchacích cest v prostoru vstupní haly, v komunikačních chodbách a v  šatnách .

Zákazník je povinen dodržovat 2m rozestupy.

Pro vstup nelze akceptovat samotesty ani potvrzení o absolvování testu od zaměstnavatele / samotesty ze škol, toto nařízení se nevztahuje na sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy.

Děkujeme za dodržování pravidel .

 

Otevření plaveckého bazénu 4.6.2021

 

Otevíráme plavecký bazén

 

Z rozhodnutí vlády o uvolnění opatření otevíráme pro Vás krytý plavecký bazén od pátku 4.6.2021 v časech pro veřejnost v červnu:

Po 5:30 -  8:00   13:30 – 16:00  19:00 - 20:30

Út 5:30 – 8.00    13:30 – 16:00 17:30 – 20:30

St 5:30 -  8:00   13:30 – 16:00  19:00 - 20:30

Čt 5:30 – 8.00    13:30 – 16:00 17:30 – 20:30

Pá 5:30 – 8.00    13:30 – 16:00 17:30 – 20:30

So + Ne   13: 00 – 20:30

Provoz saun : neděli  společná  17 :30- 20:30 a ve čtvrtek muži  a ženy zvlášť 15: 30 – 20:30 .

Pro vstup do bazénu bude potřeba TEST (Ag ne starší 72 hodin, PCR 7dní) , doklad o očkování nebo  potvrzení o bezinfekčnosti .

Provoz krytého bazénu bude pro veřejnost i o letních prázdninách ve všední dny 5:30 – 20:30 a víkendy 8:00 – 20:30 .

Více informací před otevřením na našich stránkách www.sportnachod.cz, fb a stránkách města Náchod www.mestonachd.cz

 

Těšíme se na Vás

Za plavecký bazén

Kateřina Beranová

Oznámení o uzavření Jiráskova koupaliště v létě 2021

Oznámení o uzavření Jiráskova koupaliště v létě 2021

 

V letní sezóně 2021 zůstane Jiráskovo koupaliště pro veřejnost uzavřené. Důvodem uzavření je plánovaná rekonstrukce dětského bazénu a brouzdaliště. Dětský  bazén bude nerezový a jeho součástí bude i brouzdaliště pro nejmenší děti  s vodními atrakcemi. Současně budou vybudovány i nová brodítka se sprchami. Cílem rekonstrukce je zvýšení komfortu pro naše návštěvníky koupaliště.

V době uzavření Jiráskova koupaliště a uvolnění protiepidemických opatření bude pro veřejnost otevřen krytý plavecký bazén. V případě hezkého počasí bude otevřena terasa s lehátky a bude upravena provozní doba. Aktuální informace budou dostupné na webových stránkách www.sportnachod.cz a www.mestonachod.cz .

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu

za vedení SZMN

Kateřina Beranová , ředitelka

 

Oznámení o uzavření Jiráskova koupaliště v létě 2021

Oznámení o uzavření Jiráskova koupaliště v létě 2021

 

V letní sezóně 2021 zůstane Jiráskovo koupaliště pro veřejnost uzavřené. Důvodem uzavření je plánovaná rekonstrukce dětského bazénu a brouzdaliště. Dětský  bazén bude nerezový a jeho součástí bude i brouzdaliště pro nejmenší děti  s vodními atrakcemi. Současně budou vybudovány i nová brodítka se sprchami. Cílem rekonstrukce je zvýšení komfortu pro naše návštěvníky koupaliště.

V době uzavření Jiráskova koupaliště a uvolnění protiepidemických opatření bude pro veřejnost otevřen krytý plavecký bazén. V případě hezkého počasí bude otevřena terasa s lehátky a bude upravena provozní doba. Aktuální informace budou dostupné na webových stránkách www.sportnachod.cz a www.mestonachod.cz .

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu

za vedení SZMN

Kateřina Beranová, ředitelka

 

Další články...