Změna provozu sauny od 1.11.2021

Od 1.11.2021 bude rozšířen provoz  pánské sauny  ještě o pondělí  od 17:30 – 20:30 a nedělní společná sauna je prodloužena od 16:30 – 20:30 . Ostatní dny beze změny .

Bazén od 1.9.2021

Vážení návštěvníci ,

 od 1.9.2021 došlo k navýšení základní ceny vstupného v krytém plaveckém bazénu na 1 hodinu.

Dospělý 1 hodina 60,-Kč a dítě do 10let  40,-Kč.

Od 1.9.2021 je i nová otevírací doba:

PO 5:30-7:30    13:30 – 16:00    19:00-20:00 Aquaaerobic
ÚT 5:30-7:30    13:30 – 16:00     17:30-20:30
ST 5:30-7:30     13:30 - 15:00
ČT 5:30-7:30     13:30 – 16:00     17:30 – 20:30
PÁ 5:30-7:30     13:30 – 16:00     17:30 – 20:30
SO + NE            13:00 – 20:30

SAUNA: ÚT,ČT,PÁ 15:30-20:30 v neděli společná 17:30-20:30

Plavání kojenců a batolat - úvodní beseda a rozpis kurzů

Do sekce plavání kojenců a batolat byla přidána:

... Pro další informace klikněte zde...

Plavky - upozornění pro návštěvníky

 Plavky - upozornění pro návštěvníky

 

 Vstup do bazénu je povolen v plavkách  nebo plaveckém úboru z pružného, přiléhavého materiálu, nebo z volného nenasákavého  materiálu. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob.

Dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické Vyhlášky 238/2011Sb.,je provoz bazénu ve věci výkladu tohoto obecně považován za činnost, která je epidemiologicky závažná. A proto je povinností provozovatele bazénu zajistit odpovídající kvalitu vody, hygienu provozu a především ochraňovat zdraví a bezpečnost návštěvníků.

Šortky z plátna či bavlny ,s kapsami, zipy, kovovými knoflíky či jinými ozdobami ničí zařízení bazénu a výrazně zhoršují kvalitu vody( zvyšují zákal rozpouštěním pracích prášků a barviv, zanášejí smetí, bakterie, prach, nitě a různé předměty – kapesníky, mince, obaly od potravin atd.)

 

Tímto opatřením nám jde o zdraví a spokojenost Vás , našich zákazníků.

Věříme, že toto rozhodnutí budete respektovat .

 plavky je možné zakoupit na pokladně PB. 

Pravidla vstupu do bazénu

PRAVIDLA VSTUPU DO BAZÉNU

Zákazník při vstupu nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokáže, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňuje podmínky, které vyžaduje mimořádné opatření MZ:

  • doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů,
  • doložení negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu.
  •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                        - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                        - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zákazník je povinen používat respirátor nebo obdobný prostředek dýchacích cest v prostoru vstupní haly, v komunikačních chodbách a v  šatnách .

Zákazník je povinen dodržovat 2m rozestupy.

Pro vstup nelze akceptovat samotesty , čestné prohlášení a ani potvrzení o absolvování testu od zaměstnavatele / samotesty ze škol, toto nařízení se nevztahuje na sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy.

Děkujeme za dodržování pravidel .