Stadion Hamra

Na stadionu je k dispozici

  • travnaté fotbalové hřiště
  • atletický ovál s umělým povrchem
  • atletické sektory
  • tribuna pro diváky
  • víceúčelové hřiště
  • zázemí – šatny a sociální zařízení
  • klubovna kapacita 20 osob

Bezplatné hodiny pro veřejnost – pondělí, středa a pátek od 15:00 do 18:00
a to pouze atletická dráha a sektor skoku dalekého.
Travnaté fotbalové hřiště je možné si pronajmout za úplatu.

Prosíme zákazníky o respektování ustanovení provozního řádu!

Provozní řád stadionu Hamra

Víceúčelové hřiště Hamra (oplocené asfaltové hřiště)

Od 3. 10. 2017 víceúčelové hřiště a skatepark u stadionu Hamra provozuje Město Náchod a zodpovědnou osobou je Jan Šubert – tel. 608 913 628.

Provozní řád víceúčelového hřiště Hamra