Ceník sazeb za využívání stadionu Hamra

ceny za 1 hodinu

fotbalové hřiště
tréninky, zápasy FK  Kč 450,- bez zázemí* (jen WC)
veřejnost                Kč 450,- bez zázemí* (jen WC)
zázemí (šatny, sprchy)  Kč 200,-

fotbalové hřiště pro komerční akce
                             Kč 650,- včetně zázemí*

1 x lajnování hřiště Kč 350,-

atletická dráha
(bez travnaté plochy) Kč 210,- včetně zázemí*
                               Kč 90,- bez zázemí* (jen WC)

*zázemí = (šatny, sprchy)


průkazka na individuální užívání atlet. dráhy Kč 200,- / sezónu (duben až listopad)
mimo bezplatné hodiny pro veřejnost (nepřenosná na jméno)

veřejnost ve vyhrazené hodiny zdarma – pouze atletická dráha a sektor skoku dalekého


Základní školy, střední školy a odborná učiliště využívající stadion pravidelně v rámci tělesné výchovy a sportovních kroužků uzavírají s provozovatelem individuální smlouvy o využívání stadionu – cena je smluvní dle rozsahu využívání.

Sportovní kluby a další zapsané spolky mohou také uzavírat s provozovatelem individuální smlouvy a využívání stadionu – cena je smluvní dle rozsahu využívání.

Platnost ceníku od 1.9.2021
Kateřina Kramlová, ředitelka