Provozní řád stadionu Hamra

Majitel: Město Náchod, Masarykovo nám. čp. 40

Provozovatel: Sportovní zařízení města Náchod, příspěvková organizace
Pražská 178, 547 01 Náchod, telefon 491 427 740,
mobil: +420 604 839 771, +420

Sezóna a provozní doba:
Sezóna začíná dnem 1. 4. a končí dle počasí nejpozději 15. 11.

Provozní doba: pracovní dny pondělí až pátek 7:00 – 19:00
v mimopracovní dny dle objednávek nájemců.

Provoz pro veřejnost: pondělí, středa a pátek 15:00 – 19:00
pouze atletická dráha a skok daleký.
Veřejnost má možnost si travnaté hřiště pronajmout pouze za úplatu.
Mimo tyto hodiny je stadion uzavřen.

Vstup na stadion:
Vstup na stadion je umožněn všem nájemcům v souladu s uzavřenými smlouvami a dle objednávek potvrzených provozovatelem. Veřejnost může bezplatně užívat atletickou dráhu a skok daleký vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 15:00 do 19:00 hodin.
Stadion je využíván školami všech stupňů v rámci tělesné výchovy a sportovních kroužků, fotbalisty pro tréninky a utkání dětských a mládežnických kategorií, atlety, zapsanými spolky, dalšími nájemci a veřejností.

Provozní pokyny pro návštěvníky:
1. Na celý stadion je z hygienických důvodů zakázán vstup se zvířaty.
2. Na stadion je zakázáno vstupovat mimo provozní dobu.
3. Stadion je nutné užívat maximálně šetrným způsobem tak, aby nedocházelo k poškozování majetku.
4. Na stadionu je přísně zakázáno odkládat jakékoliv předměty (kamení, větve, sklo, odpad).
5. Na stadionu je přísně zakázáno používat otevřený oheň a zábavní pyrotechniku.
6. Vstup na umělý povrch atletické dráhy a sektorů je povolen pouze ve sportovní obuvi s nebarvicí podrážkou nebo v tretrách.
7. Sektory hod diskem, hod oštěpem, skok vysoký a skok o tyči je možné využívat pouze při organizovaných atletických akcích a trénincích pod dohledem trenérů atletiky. U hodu diskem a oštěpem pouze v případě, že není paralelně obsazeno travnaté hřiště a pouze při atletických akcích s ohledem na poškození travnatého hřiště.
8. Sektor hod koulí je možné využívat pouze na ochoze stadionu (je zakázáno házet koulí do prostoru travnatého hřiště).
9. Návštěvníci jsou povinni na umělém povrchu atletické dráhy a atletických sektorů dodržovat zákaz:
* bruslení
* jízdy na kole
* vstupu s kočárkem
* vstupu ve znečištěné obuvi
* konzumace nápojů a jídel včetně žvýkaček
* kouření
* lezení a šplhání po sportovních zařízeních.
10. Návštěvníci musí respektovat pokyny zaměstnanců provozovatele.
11. Každý nájemce přebírá plnou právní zodpovědnost za bezpečnost svých svěřenců.
12. Pro nájemce je místnost první pomoci v prostoru šaten na stadionu.
13. Veřejnost při bezplatných hodinách užívá stadion na vlastní nebezpečí.

Platnost od 1.4.2019
Kateřina Kramlová
ředitelka