Provozní řád skatepark

Veřejné hřiště pro neorganizovanou sportovní činnost ve shodě s normou ČSN EN 14974.
Toto sportoviště bylo vybudováno městem Náchod a je Vám dáváno k využití Vašeho volného času. Žádáme Vás o dodržování podmínek tohoto provozního řádu.

Provozní doba:
DUBEN – ŘÍJEN 08:00 – 20:00 hod
LISTOPAD – BŘEZEN 09:00 – 16:00 hod
* každé pondělí a čtvrtek je Skatepark vyhrazen pro trénink oddílu od 15-17 hodin

SKATEPARK JE UZAVŘEN A NEZPŮSOBILÝ PROVOZU:
• v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami
• v zimních měsících (sněhová pokrývka, náledí)
• v nočních hodinách a v čase snížené viditelnosti
• při oprávách, čištění a údržbě parku

Sportoviště je určeno především pro mládež starší 12-ti let. Děti mladší 12-ti let mohou sportoviště využívat pouze v doprovodu rodičů či osoby pověřené starší 18-ti let.
Sportoviště je možné využívat pouze za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž jedna nebude provádět jízdu ve skateparku (důvodem je zajištění přivolání pomoci v případě úrazu).

Sportoviště je vhodné pouze pro jízdu na skateboardu, in line bruslích, freestyle MTB, BMX kole dle DIN79105 a freestyle koloběžce, a to za dodržení dalších podmínek. Na jiných prostředcích je pohyb na sportovišti zakázán.

POBYT V PARKU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ UŽIVATELE, ZA DĚTI MLADŠÍ 15-TI LET RUČÍ RODIČE, ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ČI JINÁ OSOBA STARŠÍ 18-TI LET.
UŽIVATELÉ HŘIŠTĚ JSOU POVINNI ŘÍDIT SE USTANOVENÍMI TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU, DODRŽOVAT PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ A DBÁT NA POŘÁDEK, ČISTOTU A BEZPEČNOST.

Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem se postihuje podle obecných předpisů. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – tel. č. 156.

Ochranné pomůcky doporučujeme všem návštěvníkům sportoviště. Každý aktivní návštěvník mladší 15-ti let musí být bezpodmínečně vybaven ochrannou přilbou. Doporučují se i chrániče kolen a loktů. Při jízdě v soustavě ramp je podmínkou přilba pro všechny věkové kategorie.

 • Vybavení BMX kol dle DIN 79105 - BMX kola musí být opatřena plastovýmy „pegy“ stupačky na osách, plastovými šlapkami a gumovými násadami na řidítkách „gripy“ s plastovou záslepkou. Pokud jsou kovové mohou poškodit pojezdové hrany překážek i samotný povrch.
 • Vybavení koloběžek – Freestyle scooter – koloběžky musí být opatřeny gumovými násadami na řidítkách a jejich spodní hrana desky musí být hladká a opatřena plastovým chráničem.
 • Pro bezpečný provoz sportoviště je povoleno jet současně MAX. 6 JEZDCŮM. Kapacita sportoviště (mimo přihlížející diváky) je MAX. 30 OSOB.
  Veřejné sociální zařízení je k dispozici v areálu skateparku.

VE SKATEPARKU PLATÍ ZÁKAZ:

 •  poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení sportoviště (v případě znečištění, poškození či zničení bude provozovatel vymáhat náhradu škody)
 • vstupu se zvířaty, kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, používání motorových vozidel
 • stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • pořádat propagační, reklamní, sportovní a jiné akce bez písemného povolení provozovatele
 • používat hlasitou reprodukovanou hudbu rušící provoz všesportovního stadionu
 • využívat skatepark mimo vyhrazené provozní hodiny
 • užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
 • vstupovat na sportoviště, pokud jsou prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání
 • malování a vylepování plakátů na překážky
 • do samotné betonové plochy je zakázáno vnášet jakékoliv skleněné obaly a podobné předměty, u nichž hrozí, že po nich zůstanou střepy nebo mohou zranit jezdce a návštěvníky skateparku
 • donášet, přenášet či instalovat nové překážky nebo další předměty.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • Dodržovat čistotu a pořádek
 • Před použitím sportovního zařízení překontrolovat stav povrchu, zda-li není znečištěn kamínky či jinými předměty – ty následně z povrchu sportoviště odstranit a vymést
 • Neodkládat osobní věci do prostoru parku – pojezdové plochy
 • Neaktivním návštěvníkům je vstup na plochu mezi překážkami zakázán. u jednotlivých překážek zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav – své schopnosti, dovednosti a zkušenosti

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU, BUDE NÁVŠTĚVNÍK ZE SKATEPARKU VYKÁZÁN provozovatelem, zástupcem vlastníka, Městskou policií Náchod či policií ČR.

HASIČI: 150
POLICIE: 158
MĚSTSKÁ POLICIE: 156
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ IZS 112
ZÁCHRANÁ SLUŽBA 155
HLÁŠENÍ ZÁVAD 604 839 771

MAJITEL: Město Náchod
PROVOZOVATEL: Sportovní zařízení města Náchoda
ZHOTOVITEL: Mystic Constructions spol. s r.o., Římská 26, 120 00, Praha 2, www.skateparky.cz

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.
Kateřina Kramlová, ředitelka Sportovní zařízení města Náchoda

Závěrečná ustanovení:
Tento Provozní řád je platný a účinný od 9. 10. 2021