Provozní řád víceúčelového hřiště Hamra

Vlastník:
Město Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868

Provozovatel:
Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 178, 547 01 Náchod, IČO 62731891
Telefon +420 491 427 740,

Důležitá telefonní čísla:
zdravotnická záchranná služba 155, hasiči 150, městská policie 491 426 186, Policie ČR 158, tísňové volání 112

Sezóna od 1.4. do 30.11.
Oplocené asfaltové víceúčelové hřiště a skatepark Hamra (dále jen „hřiště“) je veřejným sportovištěm v sezóně bezplatně přístupným veřejnosti denně od 9 do 18 hodin (v letních měsících za denního světla až do 19, případně do 20 hodin). V případě nepříznivého počasí a mokrých překážek je hřiště uzavřeno.

Vstupem do areálu hřiště návštěvník hřiště souhlasí s dodržováním tohoto provozního řádu:

 1. Vstup na hřiště je povolen pouze osobám, které zde sportují. Děti do 10 let mohou na hřiště vstupovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 2. Prostor hřiště lze využívat jen ke sportovním účelům - skate-board, snakeboard, in-line, jízda na kole, volejbal, nohejbal a další míčové hry. Bez sportovních pomůcek určených pro tyto sporty je vstup zakázán!
 3. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při provozování sportovní činnosti tak, aby předcházeli vzniku úrazů, nepůsobili škodu provozovateli hřiště ani třetím osobám.
 4. Uživatelé skateparku jsou povinni dodržovat pravidla provozu stanovená výrobcem překážek. Tato pravidla jsou vyvěšena v prostoru skateparku.
 5. Doporučuje se používat příslušné ochranné pomůcky dle druhu sportu (chrániče, přilby apod.), zejména osobám do 15 let.
 6. V prostoru hřiště je zakázáno vnášení a konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
 7. V prostoru hřiště je zakázáno kouření a používání elektronických cigaret.
 8. Návštěvníci jsou povinni v prostoru hřiště udržovat pořádek a čistotu, odpadky odkládat pouze do košů k tomu určených nebo do kontejneru umístěného poblíž hřiště.
 9. Je zakázáno do prostoru hřiště vstupovat se zvířaty.
 10. Poškození zařízení hřiště může být postihováno dle zvláštních právních předpisů.
 11. Návštěvníci hřiště jsou povinni řídit se dalšími pokyny odpovědné osoby, potřebnými pro řádný provoz hřiště

Tento provozní řád byl schválen Radou města Náchoda dne 2.10.2017 usnesením č.118/3262/17 a nabývá účinnosti 3.října 2017.