Slovo úvodem

Centrum péče o matku a dítě v Náchodě vzniklo díky nadšení skupinky lidí a na základě evidentní potřeby takovýto projekt realizovat.
 
V době zahájení činnosti Centra, v roce 1998, existovala v České republice řada míst, která se zabývala plaváním gravidních či plaváním kojenců a batolat. Žádné však s komplexní péčí o matku a dítě od prenatálního věku až do 6 let věku.
 
Základní myšlenkou projektu bylo vytvoření souvislé plavecké výchovy dítěte právě již do věku prenatálního. Dosud plavecká výchova dětí, organizovaná Plaveckou školu Českého červeného kříže na Krytém plaveckém bazénu v Náchodě, zahrnovala kurzy po mateřské, základní a střední školy. To je období zhruba od 3 do 19 let věku. Realizací projektu Centra péče o matku a dítě byl vyplněn tento chybějící článek v systému plavecké výchovy dětí.
 
Kolektiv Centra péče o matku a dítě pojal celý projekt ve všech souvislostech. Péče o mladou rodinu je komplexní a zahrnuje celou řadu aktivit
 
Plaváním kojenců a batolat se zabývá v ČR i celá řada center působících na různých typech bazénů - veřejné, školní, hotelové. Je otázkou, zda je provozovatel plavání kojenců a batolat schopen zabezpečit vhodné prostředí a kvalifikovaný personál pro tuto aktivitu. Obavy pediatrů jsou v mnoha případech na místě. Pokud plavání takto malých dětí zabezpečuje dobře zavedený provozovatel jsou výsledky práce s malými dětmi zcela evidentní. Znamená to ovšem zabezpečit kvalitní a hygienicky nezávadné prostředí, dodržovat podmínky stanovené hygienickou vyhláškou pro tuto činnost a přistupovat k práci s malými dětmi odborně a kvalifikovaně. V Náchodě se nám to daří, o čemž svědčí velký zájem o tuto aktivitu. Snažíme se o finanční dostupnost celého programu i pro sociálně slabší rodiny. Naše Centrum je členem Aliance dětského plavání.
 
Jsme rádi, že projekt byl kladně přijat nejen maminkami, ale i ze strany lékařů. Odměnou za naše úsilí je spokojenost maminek a zdravý vývoj dětí. Tomu podřizujeme veškeré naše snažení.
 
Provozovatel děkuje všem, kteří se na tvorbě a realizaci projektu podíleli. Za pochopení a spolupráci děkujeme lékařům gynekologům a pediatrům, dále kolektivu Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě. Zároveň děkujeme sponzorům, kteří pomohli Centrum vybavit a podílejí se na doplňkovém programu.
 
Všem členům Centra péče o matku a dítě přejeme hodně zdraví a šťastných chvil při péči o děťátko. Pracovníci Centra Vám budu nápomocni, aby Vaše děťátko zdravě rostlo a působilo Vám jen a jen radost.