Ceník

 1. Roční členství v Centru péče o matku a dítě  Kč 350,-
 (platí se vždy za rodinu bez ohledu na počet dětí zařazených v kurzech)
 2. Vodní těhobik  14 lekcí  Kč 1 400,-
 (možno zakoupit méně lekcí)
 3. Plavání kojenců – vany  1 lekce  Kč 200,-
 (věková kategorie 3 – 6 měsíců)
 4. Plavání kojenců a batolat  10 lekcí  Kč 1 500,-
 (věková kategorie 6 měsíců – 3 roky)
 5. Plavání dětí 3-6 let  10 lekcí  Kč 1 500,-
 6. Masáže pro gravidní  1 lekce  Kč 100,-
 7. Dětské švédské masáže  5 lekcí  Kč 350,-

 

U položek 4. a 5.:

  • pokud jsou v jednom kurzu (při zaplacení 10 lekcí u všech sourozenců)  zařazeni sourozenci, má druhý sourozenec slevu kurzovného ve výši 300,- Kč/10 lekcí
  • plavat může s dítětem zařazeným v kurzu pouze jeden dospělý (další dítě, nezařazené v kurzu, nemůže v malém bazénu do vody)
  • pokud je k dispozici velký bazén mohou plavat s dítětem další osoby, které pak uhradí hodinové vstupné dle platného ceníku plaveckého bazénu
  • kurzovné za nepřítomnost na lekci se nevrací, ale je poskytována možnost náhradní lekce
  • část kurzovného (100,- Kč / lekci) se vrací pouze z vážných zdravotních důvodu (vážná nemoc, další těhotenství apod.) po předložení lékařského potvrzení a jen v případě, že dítě nebude pokračovat ani v následujícím kurzu
  • kurzovné se vrací až od poslední navštívené lekce
  • požádat o vrácení kurzovného je možné jen do 3 týdnů od počátku nemoci, která je důvodem rušení kurzu