Ceník

Ceny za 1 hodinu

 Fotbalového hřiště – tréninky, zápasy  Kč 300,-
včetně zázemí*
 Kč 180,-
bez zázemí* (jen WC)
 Fotbalového hřiště – veřejnost  Kč 300,-
bez zázemí* (jen WC)
 Fotbalového hřiště pro komerční akce  Kč 650,-
včetně zázemí*
 1 x lajnování hřiště  Kč 300,-
 Atletická dráha (bez travnaté plochy)  Kč 210,-
včetně zázemí*
 Kč 90,-
bez zázemí*

* zázemí = šatny, sprchy

Průkazka na individuální užívání atlet. dráhy Kč 200,-/sezónu (duben až listopad)
Mimo bezplatné hodiny pro veřejnost (nepřenosná, na jméno).

Základní školy, střední školy a odborná učiliště využívající stadion pravidelně v rámci tělesné výchovy a sportovních kroužků uzavírají s provozovatelem individuální smlouvy o využívání stadionu – cena je smluvní dle rozsahu využívání.

Sportovní kluby a další zapsané spolky mohou také uzavírat s provozovatelem individuální smlouvy o využívání stadionu – cena je smluvní dle rozsahu využívání.

Veřejnost ve vyhrazené hodiny zdarma – pouze atletická dráha a sektor skoku dalekého.

Ceníky ke stažení

Ceník sazeb za využívání stadionu Hamra