Stadion Hamra

Na stadionu je k dispozici

  • travnaté hřiště
  • atletický ovál
  • doskočiště pro skok daleký
  • víceúčelové hřiště
  • zázemí – šatny a sociální zařízení
  • klubovna – kapacita 20 osob

Sezóna 2016 stadionu Hamra a víceúčelového hřiště od 1. 4. do 30. 11. 2016 v červenci a srpnu provoz  stadionu omezen v návaznosti na údržbu travnaté herní plochy.

Víceúčelové hřiště Hamra je střeženo kamerou.

 

Prosíme zákazníky o respektování ustanovení provozního řádu!

Provozní řád stadionu Hamra

Provozní řád víceúčelového hřiště Hamra