Program pro gravidní

Program pro gravidní v Centru péče o matku a dítě

Zahrnuje:

  • vodní těhobik
  • masáže
  • přednášky a besedy (včetně prezentací výrobků firem)
  • kurzy manipulace s novorozencem
  • kurzy předlékařské první pomoci
  • půjčování literatury

Program může navštěvovat každý, kdo se stal členem „Centra péče o matku a dítě“ (roční členství pro rodinu činí 350,- Kč).

Do kurzů „vodního těhobiku“ může být zařazena žena od ukončeného 3. měsíce těhotenství na základě přihlášky potvrzené ošetřujícím gynekologem (přihlášku je možné získat na internetu, v některých ordinacích gynekologů nebo poštou na požádání – tel. 491 427 740) .

„Vodní těhobik“ se koná vždy ve čtvrtek (mimo školních prázdnin) od 12 do 13,30 hodin. Před první lekcí je třeba navštívit ve čtvrtek od 11 hodin úvodní besedu (koná se každý čtvrtek mimo školních prázdnin), na které získá budoucí maminka veškeré potřebné informace o bezpečnosti, hygieně, metodice, organizaci atd. Bez absolvování této besedy nemůže být budoucí maminka do kurzů „vodního těhobiku“ zařazena. Předem není třeba se objednávat a potvrzená přihláška je předkládána až na úvodní besedě před první lekcí.

Základní rozsah kurzu „vodního těhobiku“ je 14 lekcí (od ukončeného třetího měsíce těhotenství až do porodu). V případě nástupu do kurzu ve vyšším měsíci těhotenství je možné uhradit méně lekcí.

Lekce „vodního těhobiku“ je složena ze cvičení na suchu a cvičení ve vodě. Účastnit se mohou i neplavkyně. Při lekcích jsou využívány různé plavecké pomůcky a náčiní. Odborným garantem metodiky cvičení je pan MUDr. Jan Kestřánek. Při každé lekci je přítomna zdravotní sestra Milada Hejzlarová jako zdravotní dozor.