Program pro gravidní

Program pro gravidní v Centru péče o matku a dítě

Zahrnuje:

  • vodní těhobik
  • masáže
  • přednášky a besedy (včetně prezentací výrobků firem)
  • kurzy manipulace s novorozencem
  • kurzy předlékařské první pomoci
  • půjčování literatury

Program může navštěvovat každý, kdo se stal členem „Centra péče o matku a dítě“ (roční členství pro rodinu činí 350,- Kč).

Do kurzů „vodního těhobiku“ může být zařazena žena od ukončeného 3. měsíce těhotenství na základě přihlášky potvrzené ošetřujícím gynekologem (přihlášku je možné získat na internetu, v některých ordinacích gynekologů nebo poštou na požádání – tel. 491 427 740) .

„Vodní těhobik“ se koná vždy v pátek (mimo školních prázdnin) od 12:00 do 13:30 hodin. Před první lekcí je třeba navštívit v pátek od 11 hodin úvodní besedu (koná se každý pátek mimo školních prázdnin), na které získá budoucí maminka veškeré potřebné informace o bezpečnosti, hygieně, metodice, organizaci atd. Bez absolvování této besedy nemůže být budoucí maminka do kurzů „vodního těhobiku“ zařazena. Předem není třeba se objednávat a potvrzená přihláška je předkládána až na úvodní besedě před první lekcí.

Základní rozsah kurzu „vodního těhobiku“ je 14 lekcí (od ukončeného třetího měsíce těhotenství až do porodu). V případě nástupu do kurzu ve vyšším měsíci těhotenství je možné uhradit méně lekcí.

Lekce „vodního těhobiku“ je složena ze cvičení na suchu a cvičení ve vodě. Účastnit se mohou i neplavkyně. Při lekcích jsou využívány různé plavecké pomůcky a náčiní. Odborným garantem metodiky cvičení je pan MUDr. Jan Kestřánek. Při každé lekci je přítomna zdravotní sestra Milada Hejzlarová jako zdravotní dozor.