Informace

Plavecká škola Náchod

Od 1. 9. 2016 se provozovatelem plavecké školy stává příspěvková organizace Sportovní zařízení města Náchoda na základě Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Sportovních zařízení města Náchoda, příspěvkové organizace schváleného Městským zastupitelstvem dne 20. 6. 2016 pod č. usnesení
II t/.

Plavecká škola má v Náchodě dlouholetou tradici. Pod různými provozovateli působí na Krytém plaveckém bazénu od roku 1990.