Parkování

Rezervace parkovacích míst pro zákazníky plaveckého bazénu

Na parkovišti před bazénem v podélném stání u zeleně je pro plavecký bazén vyhrazeno
12 parkovacích míst (jsou očíslovaná).

Dodatková tabulka: Pro návštěvníky bazénu s platným povolením mimo měsíců VII. a VIII. Povolenky k parkování vydává ředitelka, distribuci zajišťují pokladny bazénu.

Tato parkovací místa přednostně slouží pro rodiče dětí plavajících v Centru péče o matku a dítě ve dnech:

  • pondělí a středa od 12 do 17 hodin – všechna místa,
  • pátek od 8 do 13,30 hodin – všechna místa,
  • neděle od 8 do 11,30 hodin – všechna místa,
  • pondělí, středa a čtvrtek od 8,30 do 12 hodin – 2 místa (plavání ve vanách).

Jako povolenka pro členy Centra slouží průkazka na plavání opatřená červeným razítkem
Parkování povoleno. Průkazku je nutné umístit za čelní sklo auta na viditelné místo.

V ostatních časech budou parkovací místa využívat ostatní zákazníci bazénu následovně:

  1. zákazník zaparkuje a dojde si pro povolenku do pokladny (mužů či žen),
  2. pokladní vydá povolenku proti vratné záloze 100,- Kč – povolenku je nutné umístit za čelní sklo auta na viditelné místo,
  3. při odjezdu zákazník vrátí povolenku a vyzvedne si zálohu 100,- Kč.