Parkování - Sportovní zařízení města Náchoda

Sportovní zařízení města Náchoda
Přejít na obsah

Parkování

Plavání kojenců a batolat
Rezervace parkovacích míst pro zákazníky plaveckého bazénu

Na parkovišti před bazénem v podélném stání u zeleně je pro plavecký bazén vyhrazeno
12 parkovacích míst (jsou očíslovaná).

Dodatková tabulka: Pro návštěvníky bazénu s platným povolením mimo měsíců VII. a VIII.

Povolenky k parkování obdržíte u lektorek plavání.
Příspěvková organizace  Sportovní zařízení města Náchoda
Email: sport.nachod@wo.cz
Tel.: 491 427 740
(c) Zelený Bohuslav
Návrat na obsah